English


研究

人员

演示

发表论文

联系


 

 

最近更新:
2007年9月26号

 

 

 

媒体分析课题组

 

演示   

3D人体跟踪

运动分析

球场检测

球员跟踪  球的跟踪   球和球员的跟踪

球衣号码检测

三维重建

动画生成

音频分类

事件检测

精彩排序

精彩视频摘要演示系统

 

手机视频点播


3D人体跟踪  avi 1.38M

 

人体运动分析  avi 54.1M

球场检测  avi 8.62M


 

球员跟踪 avi 4.66M


球的跟踪 avi 5.20M


球员和球的跟踪 avi 2.24M


球衣号码检测 avi 1.64M


三维重建 avi 3.95M


动画生成

   

演示视频 (高分辨率)  640*480  59.0Mbyte            

演示视频 (低分辨率)   352*288 14.4Mbyte   

        

 原始视频 avi 5.25M              球场建模 avi 19.2M                飞行视角 avi 6.24M                    镜头推进  avi 6.96M


音频分类  mpg 29.4M


事件检测  mpg 61.3M

精彩排序

 

     网球 mpg 29.3M                                                乒乓球 mpg 29.7M

精彩摘要演示系统 avi 70.6M