Welcome to Shiguang Shan's Homepage

Home
Biography
Research
Publications
Other Links

 

 

Related Research Institutes:

JDL

VIPL of ICT, CAS

ICT

CAS

Vilab

HIT

MSR(A)

 

 

Related Research Topics or Links:

Biometrics

FERET

FRVT2002

XM2VTS

Face Recognition

Face Analysis

Face Animation

Machine Vision

Pattern Recognition

Machine Learning

Data Mining

Computer Graphics

 

 

Connections (Order means nothing):

Qingshan Liu

Xuelong Li

Shuicheng Yan

Gang Pan

Liwei Wang

Sujian Li

Yuxiao Hu

Mislav Grgic

Lei Zhang(MSRA)

Zhouchen Lin

Dong Xu (NTU)

Lei Zhang(PolyU)

Liang Wang (MU)

Guoying Zhao

Peng Yang

Xiaoming Liu

Zhouchen Lin

Hongdong Li

Xiaoyang Tan

P. Wurtz

Ming-Hsuan Yang

P.C.Yuen

Abdenor Hadid

Chu-song Chen

Yun Fu (1)

Yun Fu (2)

Guodong Guo

Fei Wu

Le Lu

 Liang Lin

Zhihua Zhou

 Xinbo Gao

Xiaogang Wang

 Jiaya Jia

Xiang Bai

 Kai Yu (Baidu)

Hazim Ekenel

Tae-Kyun Kim

Yongsheng Gao

Gang Hua

Wangmeng Zuo

Yong Xu

Jian Yang

Xin Geng

Yilong Yin

Kun Zhou

Jianru Xue

Jian Sun

Dacheng Tao

Hanzi Wang

Hong Cheng

Jinhui Tang

Yanwei Pang

Hua Huang

Wenming Zheng

Hong Chang

Zhihua Zhang

Jianjiang Feng

Jianhua Tao

Huiguang He

Junyu Dong

Jian Cheng

Kaiqi Huang

Huchuan Lu

Minglun Gong

Xiaoru Yuan

Xiaofei He

Qinghua Hu

Feng Tian

Qiguang Miao

Zhiwen Yu

Xiaochun Cao